Stichting Hier een Kans = Daar een Kans

De stichting Hier een Kans = Daar een Kans is in december 2008 opgericht om op een transparante manier het financiële gedeelte van de vrouwenpraatgroep-activiteiten onder te brengen.

De stichting heeft als doel het faciliteren en het scheppen van (rand)voorwaarden voor activiteiten voor vrouwen en het in stand houden van een ontmoetingsplek voor vrouwen.

Geschiedenis
In 2000 werd er in Twello (gemeente Voorst) een vrouwenpraatgroep gestart, die tot doel heeft vrouwen van diverse culturele achtergronden met elkaar in contact te brengen. Vrouwen luisteren naar elkaar, delen hun ervaringen en steunen elkaar in emotioneel en mentaal opzicht.

In 2005 hebben de vrouwen een huis in Rwanda bij elkaar gespaard door middel van het bereiden maaltijden en verzorgen van catering in opdracht van derden. Zo werd een bedrag van € 7500 bij elkaar verkregen. Hiermee ondersteunden zij de gevluchte ouders van een Burundische vrouw; deze ouders leefden al jarenlang onder slechte omstandigheden in een tentenkamp. Eenmaal in een eigen huis knapte de familie snel op. Omdat steeds duidelijker werd dat het geluk van de vluchtelingen HIER mede afhangt van het geluk van de thuisblijvers DAAR, ontstond als vanzelf het plan om hulp te bieden aan achtergebleven families in nood.

KANSEN hier benutten om KANSEN dáár te creëren… maakt ook de onderlinge band binnen de vrouwenpraatgroep sterker. Zo wordt naast financiële hulp ook mentale en emotionele steun geboden.

Hoe komen we aan geld?
De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige maar effectieve manier. O.a. door aandacht te vragen voor de activiteiten van de stichting in de plaatselijke media. De stichting hoopt zowel incidentele als structurele donaties te ontvangen van particulieren en/of instanties die de doelstelling onderschrijven.

Hoe wordt het geld besteed?
De besteding van fondsen gebeurt door het toekennen van financiële bijdragen op basis van de bij het bestuur binnengekomen aanvragen. De bestedingen zijn bedoeld voor:

  1. Situaties, waarbij het voor de aanvrager onmogelijk is om de gewenste situatie op eigen kracht te bereiken.
  2. Hulp bieden bij het opzetten van een eigen initiatief.
  3. Een renteloze geldlening voor bepaalde situaties.

Bestuur
M.J.A. Volmer-van der Velden (voorzitter)
D.M. Kullberg-Verhagen (secretaris)
M.J. Beersma-Blankvoort (penningmeester)
M. Reuzel-Debets (bestuurslid)
Toyfa Aliyeva (bestuurslid)

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland te Enschede onder nummer 08185623 als de Stichting Hier een Kans = Daar een Kans, p/a Zonnenbergstraat 19, 7384 DK Wilp.

Contact:
vrouwenpraatgroep@gmail.com

Stichting Hier een Kans = Daar een Kans
p/a Zonnenbergstraat 19
7384 DK Wilp

Bankgegevens    IBAN: NL63RABO0148726887

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.