Interview in Clara – mei/juni 2018

(Parochiemagazin van Franciscus-en-Clara parochie)

Vrouwenpraatgroep en Pröttelpot: “Een plek voor mensen om elkaar te ontmoeten van binnen uit.”

De traditionele Franciscus en Claradag vindt dit jaar plaats in Twello / Duistervoorde op 7 oktober. Daar zullen ook de vrouwen van de Pröttelpot hun bijdrage aan leveren. Op een zonnige woensdagochtend had ik in het rustieke Bussloo een prettig onderhoud met vier dames; Martheke Reuzel, Dorien Verhagen, Toyfa Aliyera en Maria Volmer. Het gesprek ging niet alleen over hun maandelijkse, drukbezochte,kookbijeenkomsten, maar vooral ook over hun boeiende, bewonderenswaardige inzet voor migranten en vluchtelingen.

Een huis bij elkaar gekookt

De Pröttelpot is gestart in 2011, maar de eigenlijke activiteiten begonnen al eerder, in het jaar 2000. Bij mensen aan huis vondeen bescheiden soort catering plaats. De opzet was toen om geld op te halen voor de ouders van Chance, een vrouw uit Burundi. “Wij hebben voor haar”, zo zegt Martheke Reuzel het zo treffend, “een huis bij elkaar gekookt.” De oorsprongtypeert ze als volgt: “In 2000 vond ik een plek bij Vluchtelingenwerk in de Domineestraat. Het was met name Alexandra Terlouw die dat sterk heeft gepromoot. Zij zei: dit moet je doen, want veel van die vrouwen hebben het erg zwaar en jullie plannen zijn juist zo vrolijk! Ik wou vooral een plaats waar mensen elkaar echt konden ontmoeten, van binnen uit. Koffie en thee op tafel, en heel wat gezellige gesprekken toen. Allengs werd het een vriendinnengroep op een ontmoetingsplek met ook aandacht voor taal en het karakter van Nederland. Over en weer ook informatie over het land van herkomst van de vluchtelingen. Zo langzamerhand is dat zaadje uitgegroeid.”

Hier een kans, daar een kans

De aanvankelijke praat- en taalgroep dijde geleidelijk uit. Daar is feitelijk alles ontstaan. Sinds 2013 kan een mooie ruimte in de bibliotheek worden gebruikt. Inmiddels is er ook een eigen stichting in het leven geroepen: ‘Hier een kans = daar een kans’, met het oog op het financiële gedeelte van de vrouwenpraatgroepactiviteiten. Ondersteuning via subsidies vindt de groep beslist niet nodig. De financiële onderbouwing is op basis van de bijdragen van de eetgasten van de Pröttelpot en hun fooien. Daarnaast is het werven van fondsen een uitkomst en krijgen ze af en toe donaties. In dit verband roemt Martheke Reuzel de steun van de andere dames, onder meer Dorien en wijlen Emmy de Vletter. Een broodnodige steun want het gemêleerde gezelschap vrouwen – uit Armenië, Turkije, Azerbeidzjan, Bosnië, Tibet, Vietnam – heeft te maken hebben met allerlei persoonlijke problemen. Daarnaast werd en wordt veel aandacht besteed aan uitwisseling op het culturele vlak. Regelmatig wil iemand iets aardigs laten zien van haar geboorteland of -streek. Kortom, het doel is vooral, benadrukt Maria Volmer, “om sociaal bezig te zijn. We hebben daarvoor ook een Lief en Leed pot die gevuld wordt door activiteiten van de praatgroep. En vrijwilligers stoppen er ook zomaar wat euro ‘s in. Daarmee kunnen dan mensen die lijden onder verdriet, ziekte of verlies iets ter bemoediging of als ‘opstekertje krijgen.

Wel pruttelen, niet mopperen

Eenvoudig begonnen in huize Reuzel, verhuisden de kookactiviteiten van de Pröttelpot via het Bethelkerkje in Posterenk naar de huidige, ruimere locatie in het parochiehuis van Bussloo. Daar krijgen ervaren amateur-koks uit allerlei (exotische) landen de kans om een diner uit hun moederland op te dienen. De koks zijn veelal vluchtelingen die graag iets positiefs over hun vaderland willen tonen. Een greep uit de ‘kookpotten’: In januari jl. een Pröttelpot met een Driekoningen Oosterse maaltijd, in februari een Turkse Pröttelpot, in mart een Irakese maaltijd. In april staat er een – al helemaal volgeboekte – Vietnamese Pröttelpot op het programma, in augustus is er een Pröttelpot uit de Molukken op het menu. En in december vorig jaar serveerden vrouwen uit Azerbeidzjan, Bosnië, Turkije, Tibet en Nederland een zeer gevarieerde maaltijd. Daar denkt Toyfa Aliyeva zelf nog met zichtbaar plezier aan terug. En dan in juni heeft de Vrouwenpraatgroep een Pröttelpot in petto waar een wereldmaaltijd wordt ‘bekokstoofd’ door de mannenpraatgroep! Dorien Verhagen vat het kort en bondig nog even zo samen: Het loopt als een trein. Het is altijd enorm gezellig. Aan het maandelijkse kookfestijn willen mensen uit de wijde omgeving deelnemen. We hebben zelfs een wachtlijst moeten instellen.” Voor elke kooksessie blijkt de belangstelling een stuk groter dan het maximum aantal eetgasten dat ze in Bussloo kunnen fêteren. De conclusie is dus gerechtvaardigd: hun gasten weten het zeer te waarderen. Die beseffen dan ook dat ´pruttelen´ vooral zachtjes koken betekent, en niet slechts binnensmonds mopperen! De bijdrage voor zo’n heerlijke, exotische,  maaltijd is gering, maar een fooi voor de koks wordt altijd zeer op prijs gestel. Die fooien worden altijd overgemaakt naar familie in hun vaderland. Die kunnen daarmee dan weer de dokter betalen of medicijnen aanschaffen. Met de fooi die Toyfa krijgt wordt de verzekering betaald en een korset voor een kleinzoon die zeer gehandicapt is.

Smullen op Franciscus en Claradag

Over hun bijdrage aan de komende happening op de Franciscus en Claradag in oktober willen de dames begrijpelijk nog niet veel zeggen. Het moet nog een beetje spannend blijven, vinden zij terecht. Een tipje van de Pröttelpot sluier willen ze wel even kwijt. Er zullen onder andere lekkere hapjes worden bereid in het kader van een wereldreis langs diverse tafels. Voorwaar een heerlijk vooruitzicht!

Bert Rasing

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.